חוג הורה+ילד/ה וקרון

90דק' חד שבועיות. ביחד.

גם ביחד וגם יצירה משמעותית
איזה כייף לכם. איזה כייף לי לראות את זה קורה.
רביעי בשעה 18:00-19:30 4 מפגשים
עלות סה"כ 500ש"ח כולל החומרים
תוצר משותף --זה הקטע זה הרעיון. ביחד.

מה מכינים?
- זיכרון בריבוע (להביא תמונות אישיות מפותחות)
- מנגרים ובונים
- בטון יצירות מגוונות
- המפגש הרביעי מכיל בתוכו את כל המפגשים כי עובדים ברצף.