ילדי חוג הקרון | יום א או ב

DIY חומרים מגוונים - כל חודש חומר עיקרי אחר. פעם עץ, פעם נייר, פעם סול, פעם בטון
ואז נלמד אפליקציות שונות על אותו החומר- לרוב נסיים באותו השעור ולפעמים נאלץ לחכות לשעור הבא