בניה של מחברת

מהיסוד ועד עטיפה מבד

בניה של מחברת

מחברת מהודרת

250.00