רכבת חנוכייה

נגרות צבע ואור

רכבת חנוכייה

כשלוש שעות יצירה

250.00

סדנה בעץ וצבע
נקדח, נצבע, נעצב ובעיקר נתרגש מהכנת חנוכייה שימושית ייחודית