למה? פורטניט

סדנת עץ ועוד

למה? פורטניט

שעתיים פעילות

180.00

מגיל 9 ומעלה או מגיל 7 עם מבוגר עובד לצד הילד
מתאים גם כפעילות יום הולדת למספר חברים