קייטנת קיץ 18/8 מחזור אחרון

18/8-29/8

28-31/7 הקרון פתוח לפעילות שאתם מחליטים בשעות שאתם רוצים. 

מחזור שלישי 18-29 באוגוסט 08:30-13:00