חופש גדול לתאם

28-31/7 אתם קובעים מתי

מחיר מיוחד לפעילות חופש גדול במקום 180ש"ח ב 160ש"ח*
ניתן לבחור בקרון מה מכינים. לפנות שעתיים וחצי

זמנים ? בוקר החל מהשעה 09:00 או אחרהצ מהשעה 17:00

* סדנאות צמיג על גלגלים 300שח וסדנאות נגרות 550ש"ח