פסח למשפחות

גמישות בתוצר היומי לפי רצון רוב המשתתפים אני זורמת..

למה שאני אחליט? אבדוק את רוב רצונות המשתתפים ואקבע פעילות יומית לפי הרשימה הבאה

סדנת אפוקסי צארמרים
סדנת פימו
סדנת לוכד חלומות
סדנת XO נגרות
סדנת מדף חבלים
סדנת POP קרון
סדנת חדר מניטורי
סדנת פוטו טרנספר
סדנת לוח מגנט
סדנת אש ופרח מאיר