שובר מתנה

מזל טוב ויופי של מתנה קיבלתם/בחרתם - שנה מיום הזמנת השובר ניתן לתאם ולבוא ליצור ביחד
סדנאות הקרון תמיד זמינות לתאום (גם אם אין תאריך מוגדר באתר) 

יש להתקשר ולתאם מועד שמתאים לכם ולקרון

שולחת שובר מתנה מצולם יפה עם הפרטים שלכם - מי המוסר ומי המקבל ובאיזה סכום השובר - פתוח לשנה !!!