שובר מתנה

מזל טוב ויופי של מתנה קיבלתם/בחרתם -  שנה מיום הזמנת השובר נא לתאם ולבוא ליצור ביחד
סדנאות הקרון תמיד זמינות לתאום (גם אם אין תאריך מוגדר באתר) 

יש להתקשר ולתאם מועד מתאים לכם ולקרון
אם רוצים לממש השובר מתנה לאחת מהסדנאות אורחות

ניתן לממש השובר במחיר הסדנה (כפי המצוין באתר) + מע"מ