POPקרון -אתם המעצבים !

עלות הסדנה - 350 ש"ח לבובה
במידה ויוצרים תוצר נוסף (מכל שפע הסדנאות בקרון) העלות של הסדנת פופ תרד ל 300 ש"ח 
משך הסדנה - כשלוש שעות

מחיר לקבוצה לפנות אלי תודה