לוח מגנט + 3 מגנטים מבטון

לוח ברזל לוח עץ מסגרת עץ 
מלא בדים בוחרים גוזרים ומדביקים
צובעים ומקשטים
בוחרים 3 בטונים נפלאים צובעים ומקשטים והופכים למגנטים