בניית מחברת כריכה קשה ובד

כשעתיים משך הפעילות

שעתיים עיצובים מרובים לבחירה גם בתוך המחברת וגם גימור מושלם של פרזולים בפינות

כתוצר שני לפי 180ש"ח
פעילות קבוצה (מעל 6 משתתפים) לפי 200ש"ח למשתתף 

בניית מחברת מהודרת

בוחרים בד, חוט משי, בוחרים פרזול בחורים קישוטים בוחרים קישוטים וחותמות ומחברים את הקרטון המיוחד למחברת מהודרת אחת

280.00