צמיגעלגלגלים

משך הפעילות כשעה וחצי

צמיגעלגלגלים

נלמד ריפוד ונגרות קלה - צמיג שני בעלות של 370 ש"ח

400.00

המחיר לתוצרת - אפשר לבוא הורה וילד מגיל 6 ומעל