פופקרון בובה בעיצוב שלכם

מגיל 10 ניתן לעבוד עצמאית וגיל קטן יותר בעזרת מבוגר

פופקרון בובה בעיצוב שלכם

350.00

אפשר ליצור POPקרון שלכם מדמיונכם ואפשר לקבל השראה מדמות אהובה - כך או אחרת - אני עוזרת ומנגישה לכם את החומרים הנכונים 

לפנות כשלוש שעות יצירה וכייף 

הורה מלווה לא משלם